اخبار

  

جلسه شوراي راهبردي كنفرانس فارغ‌التحصيلان شريف در سالن شوراي دانشگاه شريف برگزار شد. اين جلسه به رياست دكتر محمود فتوحي رئيس دانشگاه و با حضور مهندس محمود شيري، دكتر علينقي مشايخي، دكتر جمال الدين گلستاني، اعضاي هيئت برگزاري كنفرانس و مهمانان مدعو از شخصيت‌هاي برجسته علمي و حرفه‌اي كشور برگزار شد. اين جلسه با سخنان دبيركل انجمن آغاز و با سخنراني آقاي دكتر فتوحي ادامه يافت. آقاي دكتر گلستاني طي سخناني اهداف برگزاري كنفرانس و موضوعات مطروحه در كنفرانس اول در سال 1393 را تشرح كردند. پس از آن اعضاي مدعو نظرات خود را در خصوص برنامه كنفرانس بيان كردند.