آشنايي با سخنران‌ها

  

 
دكتر محمدرضا آراستي
دكتر محمدرضا آراستي
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (ورودی 1368)
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد

عنوان سخنراني: نگاهی به چشم انداز دانشگاه صنعتی شریف در آستانه پنجاهمین سالگرد تاسیس
 
 
مهندس زهره اختيارزاده
مهندس زهره اختيارزاده
دانش‌آموخته کارشناسی شيمي (ورودی 1367)
مدير پژوهش، بهبود مديريت شركت فاضلاب تهران

عنوان سخنراني: توسعه پایدار و طرح جامع فاضلاب تهران
 
 
دكتر فرهاد ارباب
دكتر فرهاد ارباب
دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی شيمي و نفت (ورودی 1349)
دانش‌آموخته كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر، دانشكده علوم رياضي (ورودي 1355)
عضو هيئت علمي دانشكده علوم كامپيوتر دانشگاه ليدن

عنوان سخنراني: پروتكل‌هاي تعامل، خروجي‌هاي قابل‌بكارگيري يك فرآيند مدل‌سازي
 
 
دكتر سيدمهدي بركچيان
دكتر سيدمهدي بركچيان
دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی صنایع (ورودی ۱۳۷۲)
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد

عنوان سخنراني: توسعه پایدار و طرح جامع فاضلاب تهران
 
 
دكتر وحيد حسيني
دكتر وحيد حسيني
دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی مكانيك (ورودی ۱۳72)
دانش‌آموخته كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك (ورودي 1376)
عضو هیئت علمی دانشکده مكانيك دانشگاه صنعتي

عنوان سخنراني: آلودگی هوای شهری و نقش ترافیک و حمل ونقل
 
 
دكتر بهرخ خوشنويس
دكتر بهرخ خوشنويس
دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی صنايع (ورودی 1348)
عضو هيات علمي دانشگاه كاليفرنياي جنوبي

عنوان سخنراني: آينده بشر در فضا و نقش فناوري‌هاي نوين ساخت
 
 
دكتر محمد دورعلي
دكتر محمد دورعلي
دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی مكانيك (ورودی ۱۳49)
عضو هیئت علمی دانشکده مكانيك دانشگاه صنعتي شريف

عنوان سخنراني: آموزش کاربردی مهندسی و توسعه فن آوری در قالب امکانات دانشگاه
 
 
مهندس زهرا رحيمي خامنه
مهندس زهرا رحيمي خامنه
دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی شيمي (ورودی ۱۳73)
عضو هیئت موسس، مديرعامل و رئيس هيئت مديره جمعيت امام علي

عنوان سخنراني: نقش سازمان هاي مردم نهاد در جامعه
 
 
دكتر محمد دورعلي
دكتر محمد شاهيده‌پور
دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق (ورودی ۱۳51)
عضو هیئت علمی دانشکده برق انستيتو تكنولوژي ايلينويز

عنوان سخنراني: كاربرد ريزشبكه‌هاي قدرت در فراهم‌سازي امنيت، قابليت اطمينان و صرفه اقتصادي در شهرهاي هوشمند
 
 
دكتر بيژن ظهوري زنگنه
دكتر بيژن ظهوري زنگنه
دانش‌آموخته کارشناسی ریاضی (ورودی 1346)
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ریاضی و علوم كامپيوتر (ورودی 1350)
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی

عنوان سخنراني: تحولات اساسی در دانشگاه صنعتی شریف: از زمان تأسیس تا کنون
 
 
دكتر محمدصادق قاضي‌زاده
دكتر محمدصادق قاضي‌زاده
دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق (ورودی ۱۳۵۴)
رییس پژوهشگاه نیرو
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید عباسپور

عنوان سخنراني: صنعت برق در افق پیش رو، سئوالات و مطالعات
 
 
مهندس اكبر قنبرپور
مهندس اكبر قنبرپور
دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی شيمي (ورودی ۱۳82)
رئيس مركز فن بازار ملي ايران در پارك فناوري پرديس

عنوان سخنراني: معرفي پارك فناوري پرديس
 
 
دكتر سياوش ميرشمس شهشهاني
دكتر سياوش ميرشمس شهشهاني
عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی (بازنشسته)

عنوان سخنراني: آیا جایگاه علمی امروز دانشگاه صنعتی شریف ماندنی است؟
 
 
دكتر محمدعلي نجفي
دكتر محمدعلي نجفي
دانش‌آموخته کارشناسی ریاضی (ورودی ۱۳۵۳)
مشاور رئيس جمهور و دبير ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت
عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی (بازنشسته)

عنوان سخنراني: چالش‌های اداره کشور با تأکید بر مشکلات اقتصادی