توسعه پايدار و محيط‌زيست

  

بدون شک، وضعیت ناهنجار کره زمین، در زمینه محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. گرم شدن کره زمین، تخریب لایه ازون، گسترش آلاینده­‌های زیست محیطی، آلودگی هوا، انقراض گونه‌های جانوری و میزان استفاده از فسفر و نیتروژن در جهان و کشور، از مواردی است که تا حدود زیادی آینده بشری را با تهدید جدی روبرو کرده است. سوء مدیریت، استفاده بی رویه از منابع آبی، گسترش شهرها و کشاورزی مشکلات جدی را در کشور بوجود آورده است. محور این بخش از کنفرانس، بررسی وضعیت محیط زیست در حال حاضر، نقش فاضلاب در توسعه پایدار، آلودگی کلان شهرها و نقش ترافیک در آلودگی هوای شهری بوده و هر یک از سخنران­های مدعو، دیدگاه‌های خود را همراه با راهکارهای مربوط ارایه خواهند داد.

 

توسعه پایدار و طرح جامع فاضلاب تهران

سخنران:مهندس زهره اختيارزاده

چكيده: در حالی که توسعه پایدار برای در بر گرفتن سه رکن پایداری محیط زيستی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی در نظر گرفته شده بود، در طول 20 سال گذشته اغلب به عنوان مسأله‌اي محیط زيستی تعریف شده است و اولین جلوه‌های آن، دستور کار سبز  و یا آوردن ملاحظات محیط زيستی در توسعه اقتصادی بود. اصلی‌ترین اهداف قابل پیگیری در بخش آب وزارت نیرو بند 6 و در سایر بخش‌های وزارت نیرو بند 7 و بند 13 توسعه پایدار است که به مصرف بهینه انرژی و تاثیرات فعالیت‌های انسانی و خصوصا مصرف انرژی بر تغییر اقلیم در زمین می‌پردازد.

 دریافت اسلایدهای سخنرانی

آلودگی هوای شهری و نقش ترافیک و حمل ونقل

سخنران:دكتر وحيد حسيني

پیشرفت صنایع و تکنولوژی توسعه شهرها، ازیاد و تراکم جمعیت، افزایش وسایط نقلیه موتوری، ازدیاد مصرف سوخت های فسیلی، نامناسب بودن بافت شهری و در برخی از موارد نامناسب بودن موقعیت جغرافیایی محل، همگی باعث آلودگی هوا می شود. منابع آلودگی هوا را به طور کلی می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد که شامل منابع طبیعی و منابع انسانی یا مصنوعی می باشد. منابع انسانی خود به دو گروه تقسیم بندی می شود: منابع صنعتی و شهری(ترافیکی) و دیگری منابع روستایی و کشاورزی. آلاینده های اولیه آلاينده هايي هستند كه مستقيماً نشات گرفته از منابع آلودگي هستند و بصورت مستقیم وارد اتمسفر شده و با همان ترکیبی که وارد هوا شده اند در هوا حضور داشته و قابل اندازه گیری می باشند. منو اکسید کربن، هیدروکربن ها، اکسیدهای نیتروژن، دي اكسيد گوگرد، گرد و غبارآلاینده اولیه می باشد. آلاینده های ثانویه آلاینده هایی است که در اثر بر هم كنش عوامل محيطي مانند نور خورشيد، رطوبت و واکنش های فتوشیمیایی، هیدرولیز و اکسیداسیون بر روی آلاینده های اولیه تولید می شوند و بطور کلی منشاء این آلاینده ها آلاینده های اولیه ای هستند که وارد اتمسفر می شوند این آلاینده ها شامل ازن، پراکسی استیل نیترات، اسیدسولفوریک و اسید نیتریک که از آلاینده های اولیه نظیر ترکیبات هیدروکربنی، SO2 و NOx حاصل می شوند. در این سخنرانی آلودگی هوای شهری و نقش وسایل نقلیه و وضعیت هوای شهر تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.