برنامه روز دوم

  

برنامه روز پنجشنبه، 6 خرداد 1395
بخش شروع پايان موضوع جزئيات برنامه/نام سخنران
بخش پنجم سخنراني‌ها 9:00 10:45 آلودگی هوای شهری و نقش ترافیک و حمل ونقل آقاي دكتر وحيد حسيني
توسعه پایدار و طرح جامع فاضلاب تهران خانم مهندس زهره اختيارزاده
پروتكل‌هاي تعامل، خروجي‌هاي قابل‌بكارگيري يك فرآيند مدل‌سازي آقاي دكتر فرهاد ارباب
تنفس 10:45 11:15 پذيرايي و بازديد از نمايشگاه شركت‌هاي حامي همكف ساختمان شيمي
بخش ششم سخنراني‌ها 11:15 13:00 كاربرد ريزشبكه‌هاي قدرت در فراهم‌سازي امنيت، قابليت اطمينان و صرفه اقتصادي در شهرهاي هوشمند آقاي دكتر محمد شاهيده‌پور
آينده بشر در فضا و نقش فناوري‌هاي نوين ساخت آقاي دكتر بهرخ خوشنويس
اهدای جایزه نوآوری دکتر مجتهدی هیات مدیره SUTA