حاميان

  

اين دوره از كنفرانس سالانه انجمن فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف با حمايت و پشتيباني شركت‌هاي زير برگزار مي‌شود:

شركت نفت انرژي پاسارگاد